Forhøjet beskyttelsescover

Dette produkt er kompatibelt med følgende Eloped-modeller:
- Eloped Quattro GT
- Forlod byen
- Elite slynget

- Eloped Travel XL
- Elope Nordic
- Forvandlet Arktis